Sabrın 3 türü

İşte ey sabırsız nefsim! Sen üç sabır ile mükellefsin.

Birisi: Tâat üstünde sabırdır.
Birisi: Mâsiyetten sabırdır.
Diğeri: Musibete karşı sabırdır.

Aklın varsa, şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikatı rehber tut. Merdâne «Ya Sabur » de, üç sabrı omuzuna al.
Cenâb-ı Hakk’ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musîbete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan.
21.SÖZ | BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

eddai.org

sharing islamic and humanistic posts here, on the perspective of Risale-i Nur Collection and its author: Bediüzzaman.

Related Articles